page-container
Cestovná agentúra AIRWINGS, s.r.o.

T: 02/ 3901 0588
M: 0907 063 518
info@airwings.sk

Obchodný register
Okresný súd Bratislava I.
oddiel: Sro,
vložka číslo: 40431/B

Sídlo
Sibírska 65, Bratislava 831 02
IČO : 36356522
DIČ : 2022179775
IČ DPH : SK2022179775

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu 2164440458/0200

IBAN : SK07 0200 0000 0021 6444 0458
SWIFT code SUBASKBX

Korešpondenčná adresa
Cestovná agentúra AIRWINGS, s.r.o.
Horská 11/A
831 54 Bratislava

Copyright 2013 airwings.sk | Kontakt | Rešpektovanie súkromia | Všeobecné obchodné podmienky